Neue Artikel

Klassen und Lehrkräfte

Jahrgang 1

  • 1 Schildkrötenklasse (Frau Jirjahn)

Jahrgang 2

  • 2a Fuchsklasse (Frau Nuss)
  • 2b (Frau Frommhold)

Jahrgang 3

  • 3a (Frau Mencke)
  • 3b Koalaklasse (Frau Becker)

Jahrgang 4

  • 4a Tigerklasse (Frau König)
  • 4b Eulenklasse (Herr Sievert)