Neue Artikel

Klassen und Lehrkräfte

Jahrgang 1

  • 1 Hasenklasse (Frau Schlößer)

Jahrgang 2

  • 2a Tigerklasse (Frau König)
  • 2b Schildkrötenklasse (Frau Jirjahn)

Jahrgang 3

  • 3a Fuchsklasse (Frau Nuss)
  • 3b Mäuseklasse (Frau Frommhold)

Jahrgang 4

  • 4a Erdmännchenklasse (Frau Mencke)
  • 4b Koalaklasse (Frau Becker)